C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

Lightarian Clearing Ray™

Algemeen

De Lightarian Clearing Ray ™ richt zich op de het reinigen van je etherische velden door middel van het leveren van unieke, effectieve methoden voor de complete loslating van ongewenste ‘programmering’, beperkende geloofsstructuren, en ongunstige mentaal-emotioneel-fysiek opgeslagen energiepatronen.

Door de energetisch reinigende Afstemming, zullen je chakra’s en subtiele lichamen op zachtaardige, effectieve wijze worden gereinigd en geopend zodat ze meer Licht kunnen innemen en vasthouden! Goddelijk geïnspireerd door Verheven Meester {Ascended Master} El Morya, zal de Lightarian Clearing Ray je op krachtige wijze voortstuwen op je levenspad. Hierbij zullen meer en meer van je hogere Zelf energieën zich integreren in, en voortaan werken vanuit je lagere energieveld en je fysieke lichaam.

De C-Ray creëert een op afstemming gebaseerde energetische connectie tussen jou en El Morya, welke, naarmate de tijd verstrijkt, een reiniging teweeg zal brengen van al je etherische patronen die jou niet langer ten dienste zijn, op alle niveaus binnen je auravelden.

 

Diepgaandere informatie over de C-Ray:

Gedurende de laatste 10 jaren is een serie unieke etherische reinigingstechnieken ontwikkeld door Christopher Jelm, mede-oprichter van het Lightarian Institute, dankzij een proces van intuïtie en de channeling van de energieën van een aspect van Verheven Meester El Morya.. één van de manieren waarop El Morya het Verheffingsproces ondersteund heeft, is door zijn onvermoeide pogingen om de persoonlijke reiniging van het aura veld van ieder individu te stimuleren. De Verheven Meesters hebben ieder een bepaalde dominant aandachtsgebied, of thema, voor hun werk hier. Voor El Morya is dit thema "Kracht!" Christopher's persoonlijke onderzoek en de extensieve toepassing van deze clearing methodes op hemzelf en op anderen, hebben er voor gezorgd dat dit goddelijk geïnspireerde systeem voor reiniging zich effectief heeft verankerd in dit aardse platform.

De algemene principes van "simpelheid, accuraatheid en effectiviteit" waren altijd al aanwezig als basis voor deze reinigingsmethoden. Met de oprichting van het Lightarian Institute in 1997, is aan dit reinigingssysteem meer body, meer gestalte gegeven en is het meer en beter georganiseerd en verfijnd tot het systeem zoals we het nu noemen: Lightarian Clearing.
Verdere verfijning leidde tot de introductie van de Clearing Ray in September 2000. Lightarian Clearing blijft in het totale aangeboden pakket van modaliteiten en energieën zitten, als een uitgebreid, veelomvattend programma voor reiniging, terwijl de Clearing Ray een simpelere, minder technische aanpak van het reinigingsproces biedt.

Het is ons inmiddels ook duidelijk geworden waarom dit reinigingswerk op dit moment van de tijd naar voren wordt gebracht. Het is een onderdeel van het Grote Celestijnse Plan, ontworpen voor diegenen die deelnemen in het wereldwijde transformatieproces om te dienen als ondersteunend middel om bepaalde niveaus te bereiken, niveaus van persoonlijke helderheid in hun etherische velden en fysieke lichaam

De intensiteit en impact van dit Reinigingswerk op je spirituele ontwikkeling zal diepgaand zijn! Het stimuleert je en daagt je gelijktijdig uit tot de hoogste niveaus van zelfvertrouwen, spirituele overgave en wereldlijke discipline terwijl je je richt op de reiniging van je chakra’s en je subtiele lichamen, uiteindelijk leidend tot heling van het fysieke lichaam! Dit Clearing Ray werk heeft echter geen gegarandeerde effecten, en het laat zich ook n iet in een bepaald tijdsframe persen. Het is geen alternatief voor deskundig toegepaste medische zorg, fysio- of emotionele therapie of psychologische ondersteuning. Het is simpelweg een buitengewone kans om spirituele principes te leren kennen en herkennen, van dichtbij, en ondersteuning te krijgen via een etherische Afstemming, alles om direct toe te passen, in, eenvoudige verwoord, je dagelijkse levensstijl en spirituele ontwikkeling.


Waar gaat het bij de Clearing Ray nu eigenlijk om?

De Lightarian Clearing Ray is een unieke, simpele en effectieve energetische activatie, ontworpen om (soms op dramatische wijze) buitengewone versnellingen op je spirituele pad te bereiken, terwijl jij jezelf voorbereid op hogere niveaus van dienstbaarheid en serviceverlening in de komende tijden. Deze activatie, ook wel Afstemming genoemd, wordt aan een student verstrekt door een getrainde Lightarian Clearing Ray Leraar. De Afstemming is een etherische, energetische gebeurtenis, welke een gedetailleerd proces van etherische vrijlating veroorzaakt, een 'bevrijding achter de schermen' binnen de chakra's en subtiele lichamen van de ontvanger. De 'gebeurtenis' veroorzaakt een lange-termijn etherisch 'vrijlatingsproces'. De Afstemming creëert ook een bleed-off periode waarbinnen de zachtaardige vrijmaking van alle ongunstige, ongewenste energieën in werking wordt gesteld, via het samenwerken van jouw Hogere Zelf met El Morya. (De Bleed-off is een 'uitbloei' fase, oftewel een verwerkingsperiode waarbinnen de vrijlating van ongunstige, ongewenste energieën feitelijk plaatsheeft)

De stappen in het Afstemmings- en trainingsproces zijn voor Lightarian Clearing Ray dezelfde als voor andere "energie-werk-trainingen" zoals Reiki in het algemeen en Lightarian Reiki in het bijzonder. Individuen worden getraind en kunnen na hun afstemming onmiddellijk zelf hun eigen studenten en cliënten gaan behandelen en/of trainen en afstemmen. Het proces bestaat uit een simpele trainingssessie, gevolgd door de overdracht van een goddelijk geïnspireerde energie afstemming van Verheven Meester El Morya. In aanvulling op deze energieën worden ook de energieën van Aartsengel Raziel uitgenodigd binnen de geheiligde Afstemming, om op zijn beurt ook een energetische verbinding met de ontvanger te maken. De verbinding met Raziel ondersteunt de ontvanger gedurende het lange termijn vrijmakingproces dat volgt op de Afstemming. Voor meer informatie omtrent de Aartsengelen in het algemeen en Aartsengel Raziel in het bijzonder, verwijzen wij naar de "Verklaring der termen" achterin het handboek.

De reiniging van onze energie velden is een vitaal onderdeel van ons persoonlijke transformatieproces. Terwijl ieder van ons zich over zijn of haar spirituele pad verplaatst, vindt er in ieder geval op natuurlijke wijze een reiniging van onze chakra's en subtiele lichamen plaats, dankzij het ervaren van het leven zelf, en dankzij het feit dat we gaande weg leren en groeien. Soms gaat dit proces vrij traag en vaak kan het ook tamelijk pijnlijk zijn! Sommige mensen noemen dit de "school van de harde klappen" of ook wel de "Universiteit van het leven"! Echter, het proces kán versneld worden door het gebruik van bepaalde reinigingsmethoden zoals de Lightarian Clearing Ray™, om zodoende de snelheid van reiniging en heling te verhogen terwijl de hoeveelheid strijd en inspanning afneemt! Terwijl we het aura veld ontdoen (reinigen) van oude, beperkende patronen en opgeslagen energieën kunnen de chakra's en subtiele lichamen meer Licht opnemen en vasthouden. Hier op het Lightarian Institute gebruiken we de uitdrukking "Het hebben van de Volledige Kracht van het Licht in je Leven!" als een manier om de staat van zijn te beschrijven waarin je 'schoner' bent, en in toenemende mate in staat bent om telkens meer en meer Licht in dit fysieke platform te verankeren.

Het doel van de Clearing Ray is het versnellen van dit spirituele evolutieproces voor ieder persoon die zich wil toeleggen op het verhogen van zijn/haar persoonlijke vibrationele niveau! Aangezien wij ons altijd richten op het dienen van het hoogste en grootste doel van de ontvanger, ervaren wij dat het Lightarian Clearing Ray het proces daadwerkelijk versnelt, terwijl toch het holistisch welzijn van de ontvanger in ere wordt gehouden en de zorg hiervoor onverminderd doorgaat, sterker nog, het proces van clearing en healing krijgt vaak een plezieriger en eleganter uiterlijk!


Wat zijn de voordelen van het ontvangen van de Lightarian Clearing Ray Afstemming?

Naarmate de tijd verstrijkt, zal de Clearing Ray Afstemming de volgende ongunstige energievormen op zachte wijze en volledig 'vrijmaken':

Lang bestaande patronen welk bijdragen aan fysieke spanningen, ongemakken en ziekten, diep gewortelde emotionele en mentale beperkingen en blokkades
Beperkende geloofsstructuren en onopgeloste spirituele onderwerpen op ziel-niveau
Ongunstige patronen die ontsprongen zijn aan familie, culturele-, etnische-, religieuze- en andere massa-bewustzijns-invloeden
Ongewenste implantaties, programmeringen, verbindingen, sterke gedragspatronen, verslavingen en schadelijke invloeden uit vorige levens of uit het hiernamaals.

En, naarmate de tijd verstrijkt en de ongunstige energieën worden verwijderd, zullen de volgende ervaringen zich op natuurlijke wijze in je leven openbaren

De hoogst mogelijke uitdrukking van de Goddelijke Zelf komt op krachtige wijze naar voren dankzij de verbeterde reiniging van al je subtiele lichamen en zelfs van je fysieke lichaam!
Je begint met het creëren van ervaringen waarin je van dag tot dag meer en meer bewuste keuzen gaat maken, en telkens minder afhankelijk bent van "automatische" gedragspatronen, verslavingen, twijfels, angsten en pijnen!
Hoger vibrationele energieën kunnen zich meer en vrijer door je energievelden laten vloeien, waardoor je chakra's en subtiele lichamen meer Licht kunnen "verankeren"!
Gaven en talenten die altijd al latent aanwezig waren, kunnen zich wat meer aan de oppervlakte vertonen, en je mogelijkheden om vreugde, duidelijkheid en overvloed in je leven te creëren zullen toenemen.


Waarom is het op dit moment zo belangrijk om 'schoon' en gereinigd te zijn?

Meer dan ooit ervaren we een versnelling van de energieën terwijl we de eindfasen naderen van het Grote Celestijnse Plan voor menselijke en planetaire transformatie. Een ontzagwekkende 'ontwaking' van menselijk bewustzijn is op dit moment gaande en het is essentieel voor ieder van ons, om energetische gezien zo 'schoon' mogelijk te worden, teneinde ons sneller op ons spirituele pad te kunnen verplaatsen en te groeien.

 

Wie kan de Clearing Ray ontvangen, en hoe wordt deze op hen overgedragen?

Iedereen die de E-Ray afstemming heeft ontvangen kan de C-Ray ontvangen. De Clearing Ray kan door de Lightarian Teacher overgedragen worden aan:

  • Studenten, via een Training/Afstemming programma, lijkend op de wijze waarop Reiki wordt overgedragen, en
  • Cliënten door middel van een simpel en direct Afstemmingsproces.

De Afstemming wordt gegeven in de vorm van een simpele geleide meditatie en kan worden gegeven in persoon, via de telefoon en volkomen op afstand.

 

 

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws