C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

De Lightarian Source Ray™

De Source Ray voorziet je van een energetische connectie met de energieën van onze Universele Bron. De afstemming op deze connectie staat je toe in verbinding te komen met alle twaalf de Goddelijke Deugden, welke door de Bron worden belichaamd. Dit alles zodat je in de komende tijden je persoonlijke goddelijke mozaïek-patroon van energieën kunt vervullen en vervolmaken. Door middel van deze afstemming leg je de basis voor het creëren van een meer verheven staat van zijn, terwijl je gelijktijdig in je dagelijkse ervaringen meer en meer essentiële aspecten van de twaalf Goddelijke Deugden manifesteert. De twaalf Goddelijke Deugden zijn de vibrationele bouwstenen voor menselijke ervaringen binnen ons Universum en alle twaalf komen nu voor jou beschikbaar via de Source Ray.
De twaalf Goddelijke Deugden zijn: Moed, Compassie, Liefde, Kracht, Schoonheid, Wilskracht, Nieuwsgierigheid, Vreugde, Rechtvaardigheid, Zuiverheid, Verbeeldingskracht en Trouw.
In het boekje behorend bij deze modaliteit worden ze uiteraard in meer detail besproken.

Voordat je de Source Ray kunt ontvangen, moet je inmiddels de afstemmingen voor de vijf eerste Lightarian Rays hebben ontvangen, hetzij als student vanuit het Lightarian Ray Teacher Training Programma, hetzij als Cliënt.

We vertrouwen erop dat je energetische connecties met Verheffingsmeester Maitreya en Verheven Meesters El Morya, Buddha, Sananda en St. Germain je eerdere spirituele ontwikkeling al op hun eigen wijze versneld hebben. Waarbij ze zich uiteraard hebben gericht op de vijf spirituele proces van zelfbekrachtiging {Empowerment}, reiniging {Clearing}, heling {Healing}, activatie {Activation} en manifestatie {Manifestation}.

Deze vijf Lightarian Ray Afstemmingen zijn primair ontworpen om slechts dát te doen: het proces stimuleren. Dit teneinde je te assisteren terwijl jij verder beweegt over je spirituele pad. Omdat je bent afgestemd op deze vijf Meesters, heb je op directe wijze hun hoogst gerichte steun voor de vijf genoemde processen ontvangen. én je bent, als secundair voordeel, indirect aangesloten op de dominante goddelijke Deugd welke door ieder van die Meesters, te weten Maitreya (Kracht), El Morya (Kracht), Buddha (Compassie), Sananda (Zuiverheid) en St. Germain (Moed), wordt gemanifesteerd!

En nu, met de hulp van je Source Ray Teacher, verwelkomt het Lightarian Institute deze gelegenheid om de overige Goddelijke Deugden in je leven te brengen. Nadat je de Afstemming op de Bron ontvangen hebt, zul je direct kunnen aansluiten op ieder van de twaalf Goddelijke Deugden en je hebt dan dus ook toegang tot de energieën en kwaliteiten van de overige acht Verheven Meesters. Oftewel die Meesters die niet direct betrokken zijn met de Lightarian Ray afstemmingen. De Source Ray zal verdere spirituele versnelling voor je creëren, echter zonder dat je noodzakelijkerwijs diep in de uitdagende aspecten van spirituele verwerking wordt gestuwd.

Het aandachtsgebied van de Source Ray richt zich op het verder verheffen van jou in het verheffingsproces dat zich op dit moment voor jou ontvouwt, het verheffingsproces dat mensen en Gaia op dit moment van de tijd ervaren. De Source Ray stimuleert en ondersteunt je op je tocht naar een geperfectioneerde en verheven manier van zijn en doen in je dagelijkse ervaringen.

Deze Ray is een stukje leidende kracht binnen het etherische werk, dat voor de ontvanger een educatief aspect combineert met een energetische ervaring. Het materiaal voor alle Lightarian energiewerken is geïnspireerd, gechanneled, en ontwikkeld vanuit niet-wetenschappelijke, niet-klinische etherische energiebronnen. Het unieke doel van de Source Ray is het bewuste besef en het begrijpend vermogen van personen uit te breiden middels het leesmateriaal, én middels de energetische afstemming spirituele processen te starten en te stimuleren.

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws