C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

De Lightarian Manifestation Ray™

Algemeen

Goddelijk geïnspireerd door Verheven Meester {Ascended Master} St. Germain, richt de Lightarian Manifestation Ray™ zich op de laatste fase, namelijk manifestatie, en wel door het vergroten van je capaciteiten tot het manifesteren van overvloed in alle gebieden van je leven.

Door een simpel, efficiënt Afstemmingsproces wordt een speciale etherische verbinding gecreëerd tussen jou en Verheven Meester St. Germain. Deze connectie vergroot je capaciteiten om te manifesteren in je leven, en voorziet St. Germain van mogelijkheden om jou te voorzien van directe, heel persoonlijke ondersteuning. Hij functioneert hierna als het ware als je spirituele coach en raadsman, werkend vanuit de hoogste etherische rijken.

Met zijn steun zul je in staat zijn jezelf volledig te versnellen op je spirituele pad, onderweg naar een hoger niveau van serviceverlening. Je zult in staat zijn krachtig en op authentieke wijze je toekomstige rol in deze veranderende en uitdagende tijden te stappen. Velen van ons zijn al in de "nieuwe rol" voor deze tijden van buitengewone planetaire en menselijke transformatie gestapt, rollen als leraar, healer, communicator en ziener. De Lightarian Manifestation Ray Afstemming zal je steunen in dit proces, en stimuleert de ontwikkeling van je gaven en talenten terwijl je je voorbereidt op een hoger serviceniveau gedurende de komende tijden

Zoals eerder gezegd, kan de voortbeweging van een individu over zijn/haar spirituele pad gezien worden in termen van vijf gebieden van energetische processen die plaatsvinden. Voortdurend, met variërende intensiteit en variërende snelheid, zijn deze vijf processen van bekrachtiging {empowerment}, reiniging {clearing}, heling {healing}, activatie {activation} en manifestatie {manifestation} zich aan het ontvouwen.

Onze context van de vijfde genoemde fase, die van manifestatie, richt zich primair op het gebied van persoonlijke manifestatie in spirituele zin hoe jij, als individueel persoon, je persoonlijk ervaringen creëert en ontwikkelt.

Vanuit ons perspectief brengt dit ons bij de thema’s van de persoonlijke spirituele transformatie van menselijk bewustzijn, en, uiteraard, bij het verheffingsproces waarvan we allemaal deel uitmaken op dit moment.


Diepgaandere informatie over de M-Ray:

Zoals gezegd richt de Lightarian Manifestation Ray zich op de laatste fase van persoonlijke spirituele ontwikkeling, namelijk manifestatie, en wel door het vergroten van jouw capaciteiten tot manifestatie van datgene wat jouw hoogste en grootse doelen zal dienen. Wát zich daadwerkelijk zal manifesteren varieert per individu. Voor sommigen kan dit betekenen dat allereerst verdere aspecten van spirituele ontwikkelingen worden gemanifesteerd, zoals een bepaalde reiniging of heling die nog nodig is. Voor anderen zou de manifestatie zich bijvoorbeeld als directe overvloed in fysieke, emotionele en mentale zin op verschillende niveaus van hun leven kunnen uiten. Of het zou kunnen betekenen dat zich uiteindelijk al deze zaken manifesteren. Dankzij een unieke en simpele energetische Afstemming wordt een speciale connectie gecreëerd tussen jou en Verheven Meester St. Germain, waarbij hij feitelijk handelt als een spirituele coach en raadsman voor het energetische proces wat door de afstemming wordt opgestart. Dit alles om jouw manifestatieproces te ondersteunen dit alles om jouw hoogste doel te dienen.


Achtergrondgegevens omtrent Verheven Meester St. Germain en de Manifestation Ray

De Manifestation Ray Afstemming is afkomstig van een 'laag' van celestijnse energieën bekend als het niveau van de Verheven Meesters - meer specifiek van één aspect, en wel dat van Verheven Meester St. Germain. Hij heeft zijn onvermoeibare inzet gericht op het ondersteunen van het wereldomvattende, menselijke verheffingsproces wat op dit moment op Aarde plaatsvindt

De Verheven Meesters hebben ieder een dominant aandachtsgebied of thema voor hun werk hier. Voor St Germain is het thema "Moed" en zijn hoofd-aandachtsgebied in het werken met het menselijke bewustzijn is sinds lange tijd het stimuleren van moedige, authentieke actie! Gedurende de vele eeuwen van tijd dat het menselijk bewustzijn zich hier heeft genesteld, heeft St. Germain veel geïncarneerde ervaringen bewerkstelligd, teneinde de verhoging van de spirituele vibraties van het mensdom te ondersteunen. Deze ervaringen hebben hem goed voorbereid op zijn rol als coach en raadsman. We zouden hem wellicht een spiritueel mentor kunnen noemen, voor hen die op het Aardse vlak ondersteuning zoeken om het Licht te manifesteren voor het hoogste goed.

Gedurende de jaren heeft St. Germain ondersteuning verleend aan, en heeft zich laten "channelen" door Jeannine en Christopher Jelm, de gezamenlijke oprichters van het Lightarian Institute. Hij heeft vanaf het begin gewerkt als inspiratiebron voor diverse aspecten van het werk van het Lightarian Institute, en hij heeft nu de Manifestation Ray gecreëerd als een specifiek, losstaand programma, om de M-Ray op die wijze op een bredere manier bekend te maken aan de mensheid, en aan te bieden vanuit het Lightarian Institute. Het doel van de M-Ray is het bewerkstelligen van de aanleg van de "Mentor" relatie tussen St. Germain en de ontvanger via de overdracht van een energetische Afstemming, sterk lijkend op de Afstemming zoals die tijdens het Reiki proces plaatsvindt.


Wie kan de Manifestation Ray ontvangen, en hoe wordt deze op hen overgedragen?

Iedereen die de E-Ray afstemming heeft ontvangen kan de M-Ray ontvangen. De Manifestation Ray kan door de Lightarian Teacher overgedragen worden aan:

Studenten, via een Training/Afstemming programma, lijkend op de wijze waarop Reiki wordt overgedragen, en
Cliënten door middel van een simpel en direct Afstemmingsproces.
De Afstemming wordt gegeven in de vorm van een simpele geleide meditatie en kan worden gegeven in persoon, via de telefoon en volkomen op afstand.


Welk proces wordt door de M-Ray gestimuleerd?

De M-Ray afstemming is een gebeurtenis die wordt gecreëerd op het moment dat een bepaald aspect van de energieën van St. Germain een diepe en permanente resonerende connectie met jouw subtiele energievelden aangaat. Dit gebeurt op etherische (niet-fysieke) vibrationele energieniveaus, ver voorbij het niveau wat ons bekend is en wat meetbaar is met onze huidige wetenschappelijke kennis. Het is alsof bepaalde aspecten van jouw etherische auravelden tijdens de M-Ray Afstemming worden aangesloten op een projectie van St. Germain's energieën. Net zoals men een muziekinstrument kan 'stemmen', zo kunnen ook je energievelden in 'resonantie' worden gebracht met de hogere energievibraties van St. Germain, teneinde de vibrationele verschuivingen, waarvoor je klaar bent ze te ervaren, te bewerkstelligen. Het energiewerk wat door de M-Ray Afstemming in gang wordt gezet, creëert voor jou een lange termijn ondersteunend proces met St. Germain als je gids. Dit alles in volledige harmonie en samenwerking met je Hogere Zelf Energieën.


Voordelen van de ontvangst van de Lightarian Manifestation Ray Afstemming

Na de Afstemming zal St. Germain voortdurend jouw "spirituele coach en raadsman" zijn. Je zult in staat zijn toegang te krijgen tot zijn energieën door middel van een "puur weten", intuïtie, het Channeling proces, automatisch schrift of een andere vorm van communicatie. Met zijn bemoediging en steun, zul je ontdekken dat je op een meer moedige en authentieke wijze gaat handelen, en je vindt jezelf terug op een versneld pad in de richting van het manifesteren van overvloed op alle gebieden van je ervaringen. Door moedige en authentiek acties, worden angsten overwonnen en wordt een open ruimte voor manifestatie gecreëerd!

Vanuit spiritueel opzicht, is deze Afstemming ontworpen om de manifestatie van jouw latente gaven en talenten te versterken en verbeteren, en je aldus de gelegenheid te bieden om in te stappen op je uitgebreide, hogere niveau van dienstverlening, om als het ware in je "toekomstige rol" te stappen.

Hier volgt een opsomming van de meest gebruikelijk "gaven en talenten" die bij Lichtwerkers duidelijker naar voren komen gedurende deze periode van geweldige verandering.

  • "In gedachten" zien en visualiseren van etherische energieën
  • Het zien van het menselijke energieveld. (Het aura)
  • Het rechtstreeks waarnemen van Engelen, Buitenaardsen en celestijnse energieën als een "open ogen" ervaring
  • Het zien van aard-energieën
  • Het 'channelen' van helende energieën
  • Channeling, telepathie en etherische communicaties van alle soorten
  • Uitgebreide intuïtie en een 'helderziend weten'
  • Levendige dromen en het hebben van directe etherische ervaringen tijdens meditatie en lichte slaap toestand
  • Uittredingen en astraal reizen.

 

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws