C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

De Lightarian Healing Ray™

Algemeen

Verheven Meester Buddha is de bron en goddelijke inspirator van deze verbinding.
De Lightarian Healing Ray lanceert een compleet holistisch helingsproces voor de ontvanger, en stemt de ontvanger af op de energieën van Verheven Meester Buddha, voor zowel op zichzelf gerichte barmhartigheid en balans, als voor helende ondersteuning. Het doel van de H-Ray is dan ook het helende proces voor de ontvanger te ondersteunen.

De Lightarian Healing Ray is een simpele energetische Afstemming, gericht op het creëren van een voortdurende helende ondersteuning van Verheven Meester Buddha.
Door de Afstemming worden helende effecten gestimuleerd over het gehele spectrum van de energieën van de ontvanger... van het fysieke lichaam tot en met de hoogste niveaus van je etherische "innerlijke vibrationele landschap".

Er bestaan geen specifieke tijdslimieten voor de buitengewone heling die door dit werk wordt geactiveerd... er bestaat slechts simpelweg de liefhebbende, zachtaardige ontvouwing van je eigen, echte individuele helingsproces, in een tempo dat zal dienen jouw hoogste en grootste doelen te dienen.

Realiserend dat ieder van ons volledig verantwoordelijk is voor de eigen heling, erkennen we dat Buddha's energetische ondersteuning jou eenvoudigweg zal bekrachtigen en steunen in je eigen zelf-helingsproces.

Als onderdeel van het Healing Ray proces zal een unieke relatie tussen jou en Verheven Meester Buddha worden gelegd, terwijl hij voorwaarts treedt om jou te assisteren en ondersteunen op uiterst directe en persoonlijk manieren, en daarnaast dit verbeterde helingswerk vanaf de achtergrond orkestreert. In zekere zin zal hij dienen als een helende gids voor alle niveaus van je gehele wezen... en dat in volledige samenwerking met je Hogere Zelf.

 

Diepgaandere informatie over de H-Ray:

De Lightarian Healing Ray is een simpele, effectieve etherische Afstemming, geïnspireerd door Verheven Meester Buddha. Het richt zich op het creëren van de hoogst mogelijke energetische omgeving binnen en rondom je etherische velden, teneinde het helingsproces te ondersteunen op alle gebieden van je leven. Volledig erkennend dat ieder van ons volledig verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen heling, bevestigen wij dat de Healing Ray jou als ontvanger simpelweg zal bekrachtigen binnen je eigen zelfhelende processen.

Direct volgend op je Afstemming, gedurende een uitgebreide periode, zal je fysiek lichaam en ook ieder niveau van je aura velden worden ondergedompeld door helende Buddhische energieën. De doelstelling van deze voortdurende helende ondersteuning, is het versnellen van je helingsproces, en je in een grotere balans te brengen, en je meer en zuiverder te laten resoneren met de energieën van je Hogere Zelf. Helende effecten, gestimuleerd door deze Afstemming, zullen over het gehele spectrum van je energieën worden gecreëerd vanaf je fysieke lichaam, tot en met de hoogste niveaus van je etherische "innerlijke vibrationele landschap". Er zijn geen specifieke maatstaven of tijdslimieten voor de uitzonderlijke heling die via dit energiewerk wordt gestart simpelweg de liefhebbende, zachtaardige ontvouwing van jouw geïndividualiseerde helingsproces, in een tempo wat het hoogste goed en het grootste doel voor jou zal dienen.

Als onderdeel van het Healing Ray proces, wordt een unieke relatie gevestigd tussen jou en Verheven Meester Buddha, omdat hij voorwaarts komt om jou te assisteren op heel directe, persoonlijke manieren met zijn arrangement van dit geavanceerde helingswerk! In zekere zin zal hij gaan dienen als een helende gids voor alle niveaus van jou gehele Wezen dit alles in volledige samenwerking met je Hogere Zelf.

Onthoud alsjeblieft goed dat je verheven Meester Buddha NIET verward met de ooit geïncarneerde historische Buddha. Deze laatste was een projectie van de energieën van Verheven Meester, belichaamd in zijn fysieke incarnatie op deze aarde. Overal in dit handboek doelen we altijd op Verheven Meester Buddha, ook als we simpelweg, om reden van gemak, alleen maar de term Buddha gebruiken.

Gedurende de jaren is Verheven Meester Buddha een inspiratie geweest voor het werk van het Lightarian Institute, met name wanneer het gaat om de energie technologie genaamd Lightarian Reiki, en hij heeft nu de Healing Ray gecreëerd als een specifieke, enkelvoudige Afstemmingsvorm van energiewerk, teneinde deze zo breed mogelijk door het instituut bij de mensheid te laten introduceren.

 

Hoe zou je de Healing Ray beschrijven in vergelijking met andere vormen van healingwerk, zoals Therapeutic Touch, Reiki in het algemeen en Lightarian Reiki in het bijzonder?

Fundamenteel gezien is de Lightarian Healing Ray een op Afstemming gebaseerde vorm van energiewerk dat simpelweg een energetische connectie creëert tussen de ontvanger en verheven meester Buddha. Nadat deze connectie eenmaal tot stand gekomen is, zal de ontvanger profiteren van de lange termijn helende relatie met Buddha die dankzij de Afstemming wordt gevestigd. Wanneer de ontvanger ervoor gekozen heeft zelf ook een Teacher voor dit energiewerk te worden, wordt hij/zij voorzien van dit trainingsmateriaal en zodanig energetisch Afgestemd dat hij/zij deze "connectie-makende-capaciteit" ook aan zijn/haar eigen studenten kan doorgeven.

De andere vormen van energiewerk zoals ze in de vraag worden genoemd, betreffen allemaal hoogst gestructureerde vormen van helingwerk, waarbij de student van die vormen in de regel gedetailleerde theorie ontvangt omtrent die specifieke helende modaliteit, en vervolgens een 'healer' op dat gebied wordt. Uitgebreid bestuderen van de theorie en een energetische voorbereiding zijn gebruikelijke onderdelen van deze healer trainingen. De Lightarian Healing Ray gaat NIET over het trainen van healers!! Het gaat over het op eenvoudige wijze mogelijk maken van een connectie tussen een persoon en Verheven Meester Buddha, zodanig dat Buddha, zijnde een "Healer" van de hoogste orde, een uiterst persoonlijke vorm van steun kan zijn voor de ontvanger in zijn/haar helende proces.

 

Wie kan de Healing Ray ontvangen, en hoe wordt deze op hen overgedragen?

Iedereen die de E-Ray afstemming heeft ontvangen kan de H-Ray ontvangen. De Healing Ray kan door de Lightarian Teacher overgedragen worden aan:

  • Studenten, via een Training/Afstemming programma, lijkend op de wijze waarop Reiki wordt overgedragen, en
  • Cliënten door middel van een simpel en direct Afstemmingsproces.

De Afstemming wordt gegeven in de vorm van een simpele geleide meditatie en
kan worden gegeven in persoon, via de telefoon en volkomen op afstand.


Wij moedigen alle Lightarian Healing Ray behandelaars en Leraren {practitioners & teachers} aan om een uiterst duidelijk beeld voor zich te houden over hun werk met dit aspect van Buddha's energieën namelijk dat zij eenvoudig weg "alleen maar" dienen als:

  • een goddelijke, barmhartige leverancier voor cliënten die de Healing Ray Afstemming willen ontvangen, en
  • een goddelijke, barmhartige leverancier/leraar voor studenten die de Healing Ray Afstemming willen ontvangen en zich willen bekwamen in het doorgeven van dit energiewerk aan anderen.

 

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws