C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

De Lightarian Empowerment Ray™

Algemeen

De Empowerment Ray™ is ontworpen om het gehele persoonlijke proces van reiniging, heling, activatie en manifestatie te verbeteren, én om je voorbereidingen op je persoonlijke Verheffing {Ascension} en verlichting te versnellen.

Deze energie activatie zal je bekrachtigen {empower} om te komen tot hogere niveaus van spirituele service tijdens deze veranderende en uitdagende tijden.

De Empowerment Ray is een unieke, energetische Afstemming, gecreëerd door de Energie van Verheven Meester Maitreya, om voortschrijdende activaties en initiaties binnen je energie velden ‘aan te sporen’. De Empowerment Ray™ is voornamelijk gericht op het versterken en verbeteren van je persoonlijke vooruitgang voor wat betreft energetische activaties, terwijl hij ook in brede zin stimulerend werkt voor je spirituele gevoel omtrent wie je bent en waarom je hier bent!

Het ontvangen van de Empowerment Ray zou gezien kunnen worden als een specifieke activatie, een gebeurtenis die je als het ware lanceert in een versneld energetisch proces!

De ontvangst van de Empowerment Ray creëert een unieke relatie tussen Maitreya en alle niveaus van jouw energie.

In bepaald opzicht wordt een bekrachtigende, lange termijn verbinding aangelegd tussen Maitreya en je Ziel, je Overziel en je Hogere Zelf niveaus. Deze verbinding blijft bestaan, tot lang na de gebeurtenis van de ontvangst van de Afstemming zelf, en voorziet in een voortdurende ondersteuning op alle niveaus voor het verhogen van de vibratie en de voorbereiding op persoonlijke verheffing {ascension}.

 

Diepgaandere informatie over de E-Ray:

De Empowerment Ray is een simpele, effectieve Afstemming gecreëerd door Verheffings Meester {Ascension Master} Maitreya om je op krachtige wijze voort te stuwen op je spirituele pad. Deze energie activatie zal je aansporen en openstellen voor nieuwe niveaus van persoonlijk weten en begrijpen omtrent wie je bent en waarom je hier bent! De E-Ray zal je steunen en je in staat stellen om te komen tot hogere niveaus van spirituele service tijdens deze veranderende en uitdagende tijden.
Als deel van het Empowerment Ray proces, wordt een unieke relatie gevestigd tussen jou en Maitreya, aangezien hij voorwaarts treedt om jou te assisteren met het orkestreren van je zichzelf ontvouwende spirituele transformatie. Direct volgend op je Afstemming op de Empowerment Ray, begint Maitreya op de achtergrond een interactie met alle niveaus van je energieën, teneinde het spirituele ontwakingsproces voor jou te versnellen op de manier die voor jou het meest geschikt is. Aspecten van jou energieën die tot nu toe slapend aanwezig waren zullen worden geactiveerd, je gevoel van persoonlijke kracht zal worden gestimuleerd en een uitbreiding van je spirituele 'weten' zal worden gestart. Op de breedst mogelijke manieren zullen de lange termijn effecten van de Empowerment Ray je voorzien van een rijker, voller gevoel van je Zelf, en een helderder begrip van je doel hier en nu, op dit uitzonderlijke moment van de Aardse geschiedenis!
De Empowerment Ray zal ook je persoonlijke transformatieproces verbeteren, dienend als een energetische achtergrond voor je verdere spirituele ontwikkeling. Teneinde om op effectieve wijze over je pad te kunnen bewegen, dient er, naast zelfbekrachtiging, ook op de andere vier gebieden van persoonlijke spirituele ontwikkeling "werk" verzet te worden. Deze ander vier gebieden zijn reiniging, heling, activatie en manifestatie. De E-Ray is, zeker in combinatie met andere gerichte vormen van Lightarian energiewerk, ontworpen om te dienen als volledige ondersteuning voor doorbraken tijden je persoonlijke spirituele reis.


Hoe past de Lightarian Empowerment Ray binnen het globale proces van spirituele ontwikkeling zoals dat net beschreven is?

De Lightarian Empowerment Ray richt zich op de eerste fase. Het ontwaken van iemands 'spirit' en verbetering van persoonlijke kracht. Na de ontvangst van de afstemming op de Lightarian Empowerment Ray, zal, gedurende een uitgebreide periode, ieder niveau van je hele Wezen worden gestimuleerd, en je kunt gaan ervaren dat er een versnelling plaatsvindt in je spirituele ontwikkeling. Goddelijk geïnspireerd door Verheffingsmeester Maitreya, zal de Empowerment Ray je op krachtige wijze voortstuwen op je levenspad. Hierbij zullen meer en meer van je hogere Zelf energieën zich integreren in, en voortaan werken vanuit je lagere energievelden en je fysieke lichaam. Er zijn geen specifieke tijd-criteria of tijd-limieten gebonden aan de spirituele bekrachtigingprocessen die door dit energiewerk worden gestart.
In meer of mindere mate kunnen de vijf gebieden van persoonlijke spirituele ontwikkeling zoals hierboven genoemd (bekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie), zich voor iedereen individueel in iedere willekeurige volgorde ontplooien. Hoewel het eenvoudiger is dit proces in lineaire termen te beschrijven is het waarschijnlijk beter te begrijpen wanneer we het zien als een circulair iets!

Figuurlijk gezegd; stel je dan dit spirituele proces voor als een drielaagse taart op een serveerblad. Het dienblad wat zorgt voor de steun vertegenwoordigt de bekrachtiging en vormt een ware fundering voor het gehele proces. De onderste laag van de taart vertegenwoordig de reiniging {clearing}, de middelste laag de heling {healing} en de bovenste laag de activatie {activation}. Daarna volgt de glazuurlaag, die vertegenwoordigd wordt door manifestatie {manifestation}, oftewel de laag die de taart 'af' maakt. Sommige mensen kunnen zich wellicht eerst aangetrokken voelen tot één of meer van de vijf spirituele gebieden, in verschillende intensiteit, en op verschillende momenten. Er zijn vele deuren in de gang naar Verlichting, en ieder van ons wordt aangetrokken door de weg die het beste is. Echter, we zien het proces van bekrachtiging toch als iets heel fundamenteels voor spirituele ontwikkeling, en geven je dan ook als overweging en advies mee dat het ontvangen van de Empowerment Ray het liefst zo vroeg mogelijk geschiedt, aangezien het een goed gereedschap is en kan dienen om in het algemeen het gehele spirituele proces te ondersteunen.


Waarom is het op dit moment zo belangrijk om persoonlijke kracht te versterken?

Meer dan ooit tevoren ervaren wij hier op aarde een versnelling van energieën terwijl we de laatste fase van het Grote Celestijnse Plan voor Menselijke en Planetaire Transformatie naderen. Een gigantische ontwaking van het menselijk bewustzijn is op dit moment nodig, zo niet vereist, en het essentiële belang van zelfbekrachtiging is fundamenteel voor de gehele spirituele evolutie van het individu. Naarmate iemands persoonlijke kracht verbeterd, naarmate hij/zij ook meer energetische voorbereid raakt en in staat zal zijn om van een hogere dienstverlening te zijn gedurende deze uitdagende tijden!

 

Wie kan de Empowerment Ray ontvangen, en hoe wordt deze op hen overgedragen?

Iedereen kan de E-Ray afstemming. Er zijn geen eisen voor kennis of ervaring en ook niet aangaande eventueel eerdere ontvangen energetische afstemmingen.
De Empowerment Ray kan door de Lightarian Teacher overgedragen worden aan:

  • Studenten, via een Training/Afstemming programma, lijkend op de wijze waarop Reiki wordt overgedragen, en
  • Cliënten door middel van een simpel en direct Afstemmingsproces.

De Afstemming wordt gegeven in de vorm van een simpele geleide meditatie en
kan worden gegeven in persoon, via de telefoon en volkomen op afstand.

 

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws