C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

Lightarian Rays™

 

Achterliggende filosofie bij de Lightarian Rays™

Ieder van ons komt deze incarnatie binnen met zijn of haar eigen "beperkende pad structuur" welke de definities vormt voor de grenzen en de obstakels voor onze geincarneerde ervaringen hier. Deze grenzen en obstakels omsluiten en leveren op hun beurt de structuur voor de uitdagende levensscenario's die we willen ervaren; al de rijke en kleurrijke ongunstige en de uitdagende ervaringen die we, op het ene of op het andere niveau, nodig hebben om van te leren en van te groeien.

Om op effectieve wijze je spirituele pad te volgen, dient er op vijf algemene gebieden een persoonlijke ontwikkeling plaats te vinden.

Deze vijf gebieden zijn: zelfbekrachtiging {empowerment},  reiniging {Clearing}, heling {Healing}, activatie {Activation} en manifestatie {Manifestation}.

Voor ieder van ons groeien de vijf genoemde vormen van persoonlijke spirituele ontwikkeling vanzelf verder, ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

Figuurlijk gezegd; stel je dit spirituele proces voor als een drielaagse taart op een serveerblad. Het dienblad, wat zorgt voor de steun, vertegenwoordigd de zelf-bekrachtiging en vormt een ware fundering voor het gehele proces. 
De onderste laag van de taart vertegenwoordigt de reiniging, de middelste laag de heling en de bovenste laag de activatie. Daarna volgt de glazuurlaag, die de daadwerkelijke manifestatie vertegenwoordigd, dit is de de laag die de taart 'af' maakt.

Ieder energetisch element van het spirituele proces heeft zo zijn eigen plaats binnen deze spreekwoordelijke 'Taart op schaal'. 

Zo ook speelt ieder element van energetische verwerking zijn eigen rol in de ontvouwende spirituele ontwikkeling van een individu! Naarmate de tijd verstrijkt, zullen de ervaringen van de vijf elementen van het proces zich voor ieder persoon zichtbaar maken, met variërende concentratie, intensiteit en timing. Evenzogoed, eveneens naarmate de tijd verstrijkt, kan iemand worden aangetrokken tot het zoeken van energetische steun bij de Verheven Meesters via één of meer van de Lightarian Rays en Technologieën.

Door gebruik te maken van verschillende energetische gereedschappen, kan men het proces verbeteren en versnellen, een welkom iets in deze veranderende en uitdagende tijden. 

De Empowerment ray dient in dit kader als platform waarop 

de andere Rays komen te rusten.

Je zal dus in ieder geval moeten starten met de Empowerment Ray.


Na de ontvangst van de Empowerment Ray is het geheel je eigen keus welke Ray je hierna zou kunnen volgen. Wij raden je aan hierbij je gevoel en intuitie te volgen.
Een uitzondering vormt de Source Ray; deze kun je pas ontvangen NA ontvangst van de 5 overige Rays.

In geval je geen enkele voorkeur voor een bepaalde Ray hebt, raden wij aan de volgorde zoals die bovenstaand is weergeven te volgen.
Startend met de Empowerment Ray, dan achtereenvolgens de Clearing Ray, de Healing Ray, de Activation Ray, dan de Manifestation Ray.  Deze volgorde zal in ieder geval je algemene proces van spirituele ontwikkeling op effectieve wijze ondersteunen. Hierna kun je eventueel nog je binding met de verheven meesters verder verdiepen door de Source Ray te ontvangen. 

Hoewel je uiteraard altijd, zoals gezegd, je eigen intuïtie en persoonlijke hogere wijsheid moet raadplegen EN moet volgen, wanneer het gaat om je keuze omtrent de modaliteiten, de volgorde waarin je de vervolg-Rays zou willen ontvangen en het tempo waarin je ze zou willen verwerken.

Er zijn vele deuren in de gang naar Verlichting, en ieder van ons wordt aangetrokken door de weg die het beste is.

De Energie Rays van het Lightarian Institute zijn ontworpen om doorbraken te stimuleren binnen jouw persoonlijke spirituele reis in ieder van de vijf essentiële fasen van persoonlijke energetische ontwikkeling.

Simpel gesteld is de Lightarian zienswijze aangaande persoonlijke ontwikkeling:

  • dat zelfbekrachtiging het beginpunt is voor het spirituele ontwakingsproces
  • dat je vervolgens, naarmate je meer 'gereinigd' wordt, je meer effectief kan helen.
  • dat, hoe meer je reinigt en heelt, hoe groter de snelheid van je persoonlijke energetische activaties kan worden, en
  • dat dit alles leidt tot een grotere mogelijkheid voor jou om een hoger niveau van dienstverlening van het Licht in je leven te manifesteren.

Bijzonderheid aangaande de Lightarian Rays:

Het is bij de Lightarian Rays niet direct noodzakelijk zelf een "Teacher" van die Rays te worden. Een afstemming op de Lightarian Rays kan namelijk op twee manieren worden ontvangen:

Ten eerste: - Als "student". 

Je krijgt bij deze keuze de volledige informatie over de van toepassing zijnde Ray. Na de energetisceh afstemming zal je Teacher je ook je certificaat toesturen, als bewijs van je status als Lightarian Ray Teacher.. ook zal je Teacher zorgrdagen voor je registratie bij het Lightarian Institue als Teacher van de bertroken Ray. Zodoende wordt je opgenomen in de database van Geregistreerde Lightarian Teachers. Ook wordt het daardoor mogelijk zelf je eigen handboeken voor je eigen studente te bestellen, zodat je zelf traingen kunt gaan geven.

Ten tweede: - Als "client".

Bij deze keuze hoort slechts de meest noodzakelijke informatie én -uiteraard-  de energetische afstemming.
Je krijgt dus geen certificaat, geen handboek, en ook volgt er geen registratie.

Energetisch gezien is er tussen beide mogelijkheden slechts weinig verschil, de connectie met de betrokken Verheven Meester namelijk 100% identiek. 

Wanneer je de energetische binding met de verheven meester(s) dus uitsluitend wil ontvangen voor je eigen welbevinden, dan is een ontvangst als client de meest geschikte keus. 
Wil je daarnaast ook anderen kunen voorzien van deze energieen, dan is de keus om zelf student voor de betrokken Ray(s) te worden de beste keus.

Op de vervolgpagina's volgt wat uitgebreidere informatie omtrent de zes Energie Rays, oftwel de Empowerment Ray, de Clearing Ray, de Healing Ray, de Activation Ray, de Manifestation Ray, en de Source Ray.

Vervolgmenu

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws