C.E.T. - Energytraining.org

Pagina
Menu
Nieuws

Lightarian Modaliteiten

Hier volgt een korte introductie/uiteenzetting over de verschillende Lightarian modaliteiten. Klik eventueel op de links voor meer informatie. 

Lightarian gaat uit van het bestaan van een goddelijk plan ter ondersteuning van de wereldwijde/menselijke transformatie. We noemen dit plan ook wel het Grote Celestijnse Plan.

Als onderdeel van dit plan, zijn bepaalde energetische aspecten naar voren gekomen, aspecten van vijf van de Verheven Meesters, te weten El Morya, Buddha, Sananda en St. Germain, als ook de Verheffings-Meester Maitreya.

Gezamenlijk zijn ze naar voren gekomen om de mensheid manieren te bieden om de vijf spirituele processen te verbeteren. Zij zijn de inspiratie geweest voor de unieke Lightarian Ray Modaliteiten en Lightarian Technologieën welke zich richten op deze vijf processen. 

Het betreft hier de processen van zelfbekrachtiging {Empowerment}, reiniging {Clearing}, heling {healing}, activatie {Activation} en manifestatie {Manifestation}. 

 

De Lightarian Ray Modaliteiten zijn de Empowerment Ray, de Clearing Ray, de Healing Ray, de Activation Ray, de Manifestation Ray en de Source Ray.

Deze vormen van energiewerk zijn geïnspireerd door, en 'gechanneled' van, respectievelijk Maitreya, El Morya, Buddha, Sananda, St. Germain en een energie genaamd De Bron 

 

Voorts is nog een andere geavanceerde Lightarian Energy Technologie beschikbaar, namelijk Lightarian Reiki, geïnspireerd door Buddha. 

Deze eerste twee genoemde vormen van energiewerk stemmen de ontvangers ervan af op de energieën van de verheven Meesters en creëren directe persoonlijke verbindingen tussen de betrokken Verheven Meester en de ontvanger van die specifieke Ray of technologie.

 

Naast de genoemde Lightarian Rays en Lightarian Reiki bestaan ook nog de Lightarian AngelLinks, welke een energetische binding tussen de ontvanger en een (Aarts)engel creeeren.

 

Relatief nieuw in de Lightarian energieen zijn de Lightarian Purification Rings

Deze Purification Rings .....<Info volgt>

 

Vervolgmenu

« vorige top volgende »
Pagina
Menu
Nieuws
Pagina
Menu
Nieuws