Karuna Reiki - in het kort

Karuna is een woord uit het sanskriet en betekent 'Medeleven', of 'compassie'.
Karuna Reiki is ontwikkeld door William Rand.
Dit systeem is weliswaar gebaseerd op Reiki, echter hij vondt het eindproduct dermate verschillend van de Japanse Reiki dat hij het systeem voorzag van een andere naam.

William Rand heeft het systeem voorzien van een geregistreerd handelsmerk, en binnen zijn registratie waarmee hij dus het onafhankelijk overdragen van dit systeem onmogelijk maakt. Hiermee wist hij te voorkomen dat het systeem op al te luchtige wijze zou worden verspreid. Ook wist hij aldus te regelen dat de huidige leraren van het systeem een bepaald niveau waarborgen, aangezien zijn eigen instituut de registratie en certificatie regelt, en slechts onder bepaalde voorwaarden een certificering afgeeft.

Als student én als client bent u dus, bij aanwezigheid van een door het centrum van William Rand afgegeven certificaat, zéker van een bepaald kennisniveau van de Leraar / Behandelaar.
Van Karuna Reiki is bekend dat het een ietwat andere, volgens velen een ietwat 'hogere' energievorm is dan de energiesystemen Reiki en Seichim.

 

CET is de Nederlandse vertegenwoordiger van The Centre for Karuna Reiki, en als zodanig ook bekend als Karuna Reiki Nederland.

Bent u een Karuna Reiki® master dan kunt u bij mij uw handboeken voor uw studenten bestellen. De prijzen voor Karuna Reiki® handboeken staan hier.

 


 

 
 
 
 
CET - Centrum voor EnergyTraining