De symbolen voor Wereldvrede

zoals gegeven aan

David Isaiah HedelmanDe hierna volgende tekst is afkomstig van David Isaiah Hedelman, en betreft de wijze waarop hij de symbolen voor Wereldvrede en verzoening heeft ontvangen. De vertaling is van mij afkomstig, en staat hier met  medeweten en goedkeuring van David Isaiah Hedelman. Het gaat hier om een nagenoeg letterlijke vertaling, zonder enige inbreng van mijn kant.

Iedereen kan met deze symbolen werken! Iedereen!

Het is Davids innige wens dat de symbolen zo veel mogelijk worden bekend gemaakt en verspreid, en dat er zoveel mogelijk mensen mee zullen (leren) werken.

De manier waarop de symbolen moeten worden getekend staat op een aparte pagina aangegeven.

Op speciaal verzoek kan iemand worden afgestemd op de energie van de symbolen. Dit kan gebeuren door zowel David Hedelman zelf en eventueel door mij. David wil echter wel dat je dan minstens Reiki 2 hebt, en liever nog een Reikimaster bent.

Je bent uiteraard meer dan welkom David's eigen homepage te bezoeken op http://www.reikilinks.com/home/david (Deze pagina's zijn uiteraard in het Engels)

Hoe David de symbolen kreeg.

Nadat ik herstelde van een hartaanval in 1996, gaf een vrouw, Lilith genaamd, die later een van mijn Reikimasters zou worden, een Reiki demonstratie bij een vegetarische buurtmaaltijd, zoals die iedere maand werd gehouden in de gemeenschap waar ik deel van uit maakte, in mijn woonplaats Klamath Falls, in Oregon (USA).

Ik stond open voor iedere vorm van genezing die ik mogelijkerwijs kon ontvangen, dus ik stemde al snel toe haar demonstratiemateriaal te zijn voor een "behandeling en heling ter plaatse"

Toen ik later die dag thuis kwam, was het eerste wat mijn vrouw mij vroeg " Wat is er met jou gebeurd?!"

Ik was compleet gevuld met de gloed van de Reiki behandeling die ik ontvangen had. Mij vrouw bemerkte direct de verandering in mijn energieveld en het licht wat in mijn ogen leek te fonkelen.

Zij wist dat ik werd geroepen door Reiki (later ontdekte ik dat het in feite meer een her-innering was, meer een vorm van thuis-komen). Zij moedigde mij aan om alles van deze genees kunst te leren wat ik maar kon leren. Ik had in het verleden nogal sceptisch gestaan tegenover Reiki, door een aantal beperkte contacten met een Reiki II man die nogal sterke bindingen had met het materiële aspect van zijn 'new age' overtuigingen. Een maand later deed ik mijn Reiki I. Nadat ik de wonderlijk energie van mijn eerste Afstemming had ontvangen, wist ik dat ik, inderdaad, terug "thuis" was...  Reiki en heling waren diep ingewortelde herinneringen van vele van mijn vorige levens.

Een korte tijd later gaven mijn vrouw en ik een "Bijeenkomst voor Psychologische Ontwikkeling". Gedurende deze bijeenkomst deed mijn vrouw de geleide meditaties. Tussen deze meditaties door gaf ik Reiki aan de deelnemers.

Tijdens deze bijeenkomst verscheen mijn eerste Gids. Hij toonde mij een persoonlijk symbool voor Balans. De naam hiervan is Izuru.

(Dit is NIET een van de symbolen die ik hier aan anderen aanbied op deze pagina's. Ik geef dit symbool soms aan enkelen van mijn studenten en anderen met wie ik op een individuele basis contact heb en mezelf kan verbinden).

Later, nadat ik Reiki II had gedaan, verscheen een andere Gids aan mij. Zij heet Fumiko.Op een morgen terwijl ik liep te wandelen en te mediteren op liefde en licht, gaf deze gids mij een symbool voor Aarding {grounding}. Dit symbool is To Mi Saba.

(Ook dit is NIET een van de symbolen die ik hier aan anderen aanbied op deze pagina's. ).

Ik begon deze twee symbolen te gebruiken als persoonlijke symbolen om mij te helpen mij op mijn Reiki werk geconcentreerd te houden. . Mijn gidsen hebben mij niet gevraagd deze symbolen te delen met anderen.
Een van mijn mentoren stelde voor dat ik ze persoonlijk zou houden. Ze zei dat ik ze uitsluitend moest delen wanneer ik daartoe 'geleid' werd in direct contact met studenten in Reiki trainingen.
Zij zei mij ook dat iedere Afstemming zijn eigen transformatie in iedere individu teweeg bracht. Zij had het gevoel dat het toevoegen van symbolen aan iemands leven voor de traditionele Reiki Afstemming wijziging zou brengen in de wonderlijke ervaring die een Afstemming met zich mee brengt.  Ik ben het hier volkomen mee eens.
Deze Reiki beoefenaar, die later een Reiki Master is geworden, is Susanna Luebcke, medisch arts. Ik ben erg dankbaar dat het Universum haar, mijn vrouw en mij samen heeft gebracht.

Op een dag was ik weer aan het wandelen. Een andere gids verscheen aan mij. Haar naam is Tomika en zij vertelde me dat zij was gestorven in Nagasaki toen de Nucleaire regen uit de lucht neerdaalde. Zij begon mij een symbool voor Verzoening te geven. Dit symbool groeide in mijn bewustzijn verder uit tot de "Rota Nen Da".
 
 
 

Rota Nen Da wordt gebruikt om relaties te herstellen op vier verschillende niveaus:
Fysiek, Intellectueel, Emotioneel en Spiritueel. 
Dit symbool brengt heling door enerzijds het vrijmaken van de energie van de lijnen die ons binden en vasthouden op ieder van die niveaus, en anderzijds door de op die manier verkregen "Aura  gaten" op te vullen met het Licht van Reiki en de Universele Liefde.
 


 

Toen maakte ik mijn Derde Graad af. De training vond plaats in een prachtig berghuis met uitzicht op Mount Shasta.  Een van mijn drie gidsen Fumiko, die mij het symbool voor aarding (To Mi Saba) had gegeven, was er ook en vertelde mij van haar dood in Hiroshima. Zij gaf mij toen het symbool voor "Vissen naar het licht". Dit was "Shanti Mi Ka"
 
 

Shanti Mi Ka wordt gebruikt om ons te helpen het licht en de goedheid in anderen te zien, in het bijzonder voor hen met wie we door een conflict zijn gegaan en met wie we ons in de richting van verzoening verplaatsen. 
Dit symbool helpt anderen om het licht in ons te zien.
Dit symbool staat ons ook toe het licht in onszelf te zien, en in overeenstemming te komen met de energie van Reiki, die ons allen samenbindt.

Dit symbool is zeer bruikbaar in combinatie met de traditionele Reiki symbolen voor Afstandsbehandeling en spirituele heling.  Het symbool lijkt zich vooral te richten op conflict oplossing en emotionele crisissen. 
 

Een heel krachtige meditatie is het om Shanti Mi Ka te visualiseren welke “vist naar” de verzoenende kracht van Rota Nen Da, en deze gelijktijdig ook aantrekt. Tenslotte is er hoop en licht te vinden in onvoorwaardelijke achting, vergeving en verzoening.

Gezamenlijk hebben deze twee gidsen mij toen gevraagd om deze twee symbolen met anderen teneinde de vrede tussen Indai en Pakistan te promoten.

Een week later besloot mijn vrouw, na jaren van twijfelen, on-line te gaan. Dat was een behoorlijke verschuiving in haar opstelling en in financieel opzicht een sprong vol van vertrouwen.

Met mijn weinige begrip over hoe het allemaal werkte, begon ik met veel Reiki mensen op het internet te schrijven.

Toen, dankzij het net, leerde ik over het bestaan van een tijdgecoördineerde dag van gebed.  Ik beklom een kleine berg, Hog’s Back, in de buurt van waar ik woon, en ik zat daar, en keek uit over twee bergen, Mount Shasta in het zuiden, en Mount McCloughlin in het noordwesten. In mijn gedachten vormde Mount Shasta een surrogaat voor India, terwijl Mount McCloughlin een surrogaat voor Pakistan was. Ik stuurde Traditionele Derde graads Reiki symbolen naar iedere berg top.  Ik plaatste ook de symbolen voor Balans, voor Aarding, voor Verzoening en “Vissen naar het Licht” op de zijden   van beide met sneeuw bedekte toppen.


 

Terwijl ik  mediteerde over het zenden van Liefde en Licht energie naar deze landen, groeide een violette boog van licht over de twee bergtoppen.  Aan iedere berg ontsnapte pilaren van licht met groene en bruine, aardse tinten, omhoog, in de richting van de violette boog.

Schemerig blauw licht omsloot de aldus ontstane pagode vanaf de zijden van de bergen. Onder en tussen de bergen ontstond een roodachtig licht in de vorm van de omgekeerde ‘Y’ van het “Unity” (Eenheid) symbool zoals het hiernaast staat afgebeeld.


 
Dit alles is een simpele versie van de gebeurtenissen die in een tijdsbestek van 6 maanden plaatsvonden.  Het is moeilijk alles precies te herinneren, en om exact alle gebeurtenissen in lineaire zin terug te halen., De details zijn wellicht niet helemaal helder, maar in essentie is dit wat er gebeurd is. Het was het resultaat van het ‘be-leven’ en ‘door-lopen’ van Reiki en het openen van mijn hart voor heling en begeleiding. 

Ik geef nu alweer geruime tijd klassen voor Reiki I, II en III.. Ik wordt alsmaar nederiger  dankzij de opmerkelijke transformaties waarin ik mag deelnemen, met mijn studenten en mijzelf.  Ik zal verder gaan met uitsluitend gebruikmaking van de Traditionele symbolen in mijn Afstemmingen en het delen van mijn meditaties voor vrede wanneer ik door mijn gidsen daartoe geroepen wordt.

Ik wens Liefde en Licht toe aan een ieder die deze pagina’s bezoekt, en aan iedereen die heling en waarheid zoekt.

David Isaiah Hedelman
 
 

Tot zover David's eigen woorden.

Bezoek eventueel ook David’s eigen pagina’s (Engelstalig) voor meer informatie over hem, en over zijn leven. Uiteraard kun je te allen tijde contact met mij opnemen.


In naam van de wereldvrede, verzoek ik alle bezoekers van deze pagina’s vriendelijk met deze symbolen te werken.

Het is heel simpel: eenvoudigweg de symbolen visualiseren (voorstellen/in gedachten tekenen) over of boven gebieden op onze planeet waar behoefte is aan Verzoening, Vrede, Eenheid, Liefde en Licht.

Ook is het mogelijk de symbolen aan te wenden voor kleinschaliger projecten, zoals verzoening tussen twee mensen, eenheid tussen twee situaties, of tussen een persoon en zijn baan, en zo voorts. Ze zijn met name geschikt voor het zenden van energie die de wereldvrede bevorderen, maar ook op kleiner gebied hebben ze hun waarde bewezen.

Wanneer je wilt kun je op de symbolen mediteren, en jezelf op deze wijze volkomen op hen afstemmen. (Het is uiteraard, wanneer je je hierdoor beter zou voelen, altijd mogelijk je te laten Afstemmen op de energie van de symbolen)

Ik heb David’s toestemming om deze tekst te publiceren. Ik ben op deze symbolen en hun energie Afgestemd {attuned} door David Isaiah Hedelman zelf, en ik gebruik ze zo vaak als mogelijk is. (De laatste tijd met name geconcentreerd op het midden oosten).

Ik ben John van Eekelen.

Hieronder volgt nog:

  • De Symbolen, hun karakteristieken en hoe je ze moet tekenen.

David Isaiah Hedelman's Symbolen voor Wereldvrede

Hun attributen en de wijze ze te tekenen.

Rota Nen Da: Verzoening

Dit symbool wordt gebruikt voor Verzoening op alle vier de niveaus. Fysiek, Intellectueel, Emotioneel en Spiritueel.

Ieder kwart van het symbool vertegenwoordigd één niveau.

Visualiseer het symbool, ‘zie voor je’ hoe heling plaatsvindt op ieder van de vier niveaus, terwijl de kwart bogen dichter en dichter bij elkaar worden getekend, om ten slotte een complete cirkel te vormen.

De  | |  tekens (6,7 etc tot en met 13) worden van buiten naar binnen getekend.

Net als chemische bindmiddelen ‘verenigen’ zij de cirkel.

De ‘bliksemschicht’ in het midden (1)  wordt ook wel Raku genoemd en wordt door sommige niet-traditionele Reikimasters gebruikt als onderdeel van de Afstemmingsprocedure. Het wordt gebruikt om de relatie te verzegelen en te helen, en ook om bepaalde bindingen die de relatie in negatief opzicht hebben beïnvloed te reinigen.

De Raku verzegelt hier de verzoening.

Shanti Mi Ka "Vissen naar het Licht" (ook: “Zoeken naar het Licht in Alle Anderen”)

Dit symbool wordt gebruikt om ons allemaal te helpen te zoeken naar het licht in alle anderen.

Traditioneel gezien wordt het afstand-heling symbool in Reiki vaak verteld als “het licht in mij eert het Licht in jou”.

Dít symbool wordt gebruikt om ook daadwerkelijk actief te zoeken naar dat licht in anderen.

De rechtop staande lijnen en de ‘rechte hoek’ die samen een soort “stoel” vormen, symbolisrene een persoon. De schuin naar boven lopende, gebogen lijn, vertegenwoordigd een spiritueel koord (hengel) dat zoekt naar harmony, licht, zegeningen, liefde, vrede.  De drie horizontale lijntjes zijn antennes, ontvangers, die de vibrationele impressions van iedereen rondom ons opvangen.

Een hele interessante meditatie is het visualiseren van Shanti Mi Ka die probeert de Rota Nen Da te ‘vangen”.

Unity (Eenheid)

Dit symbool bestaat uit twee Bergtoppen die pilaren van groenachtig licht omhoog zenden, met bruin Aards energie licht, terwijl hierdoor een violette boog van licht wordt ondersteund.
(1,2 en 3)

Één berg is specifiek het symbool voor India, de andere voor Pakistan. Uiteraard kunnen in meditatie deze pilaren andere naties voorstellen, maar ook situaties of individuen.


Gebruik dus je vermogens hier zelf voor bepaalde situaties een inkleuring aan te geven!!
 

De gevormde pagode-achtige structuur wordt aan weerszijden omgeven door blauw schemerig licht van verzachtende vrede en harmonie, helderheid van doelen, en balans. (4 en 5).

Deze omgekeerde “Y”-achtige vorm (6 & 7) vertegenwoordigt de steun van Reiki beoefenaars en andere Lichtwerkers, die deze structuur van eenheid ophouden, staande houden, met een roodachtig licht van heling en ondersteuning.

 

 
 
 
 
CET - Centrum voor EnergyTraining