De Lightarian Modaliteiten.

(Achter sommige woorden staan, tussen accolades, de gebruikelijke Engelse termen vermeld.)

Lightarian gaat uit van het bestaan van een goddelijk plan ter ondersteuning van de wereldwijde/menselijke transformatie. We noemen dit plan ook wel het Grote Celestijnse Plan.

Als onderdeel van dit plan, zijn bepaalde energetische aspecten naar voren gekomen, aspecten van vijf van de Verheven Meesters, te weten El Morya, Buddha, Sananda en St. Germain, als ook de Verheffings-Meester Maitreya. Gezamenlijk zijn ze naar voren gekomen om de mensheid manieren te bieden om de vijf spirituele processen te verbeteren. Zij zijn de inspiratie geweest voor de unieke Lightarian Ray Modaliteiten en Lightarian TechnologieŽn welke zich richten op deze vijf processen. Het betreft hier de processen van zelfbekrachtiging {Empowerment}, reiniging {Clearing}, heling {healing}, activatie {Activation} en manifestatie {Manifestation}. 


De Lightarian Ray Modaliteiten zijn de Empowerment Ray, de Clearing Ray, de Healing Ray, de Activation Ray, de Manifestation Ray en de Source Ray.

Deze vormen van energiewerk zijn geÔnspireerd door en 'gechanneled' van respectievelijk Maitreya, El Morya, Buddha, Sananda, St. Germain en een energie genaamd De Bron 

Er is ook nog een andere geavanceerde Lightarian Energy Technologie beschikbaar, namelijk Lightarian Reiki, geÔnspireerd door Buddha. 

Alle bovengenoemde vormen van energiewerk stemmen de ontvangers ervan af op de energieŽn van de verheven Meesters en creŽren directe persoonlijke verbindingen tussen de Meester en de ontvanger van die specifieke Ray of technologie.

Naast de genoemde Lightarian Rays en Lightarian Reiki bestaan ook nog de Lightarian AngelLinks, welke een energetische binding tussen de ontvanger en een (Aarts)engel creeeren.

Meer op de vervolgpagina's.

Submenu

CET - Centrum voor EnergyTraining